20 years together
24ФЕВ

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) вече транспонирана в българския Закон за радиото и телевизията

Нов закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) беше обнародван на 22 декември 2020 г. в Държавен вестник и влезе в сила на същия ден. С измененията България окончателно транспонира Директива (ЕС) 2018/1808. виж повече

17ФЕВ

Отделът по право на интелектуалната собственост на „Димитров, Петров и Ко.“ със силно класиране в WTR1000

Eкипът по право на интелектуалната собственост на „Димитров, Петров и Ко.“ запазва сребърната си позиция в ежегодната класация на World Trademark Review (WTR)1000 – единствения независим справочник, посочващ водещите професионалисти в областта на търговските марки в целия свят. виж повече

09ФЕВ

2021 г. - Изменения на Закона за ДДС

В края на 2020г. в Държавен вестник бяха публикувани промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Важни допълнения на закона бяха направени във връзка с изтичането на преходния период за Брекзит. Нашите експерти по данъчно право Бояна Милчева и Иван Александър Манев обобщават измененията накратко. виж повече

02ФЕВ

Придобиване на недвижими имоти в България след Брекзит

Излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) се отрази на режима и възможността за придобиване на право на собственост върху недвижимо имущество от гражданите на Великобритания в България. Нашите експерти в правото на недвижимите имоти правят кратък обзор на вариантите за придобиване на такива от британски граждани към днешна дата. виж повече

13ЯНУ

2021 г. – Данъчни изменения за физическите лица и корпоративното подоходно облагане

В края на 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, които влизат в сила през настоящата 2021 г. По-долу сме направили кратък обзор на променените актове. виж повече

22ДЕК

DPC бележи четворен успех в класацията WWL Data 2021

Who’s Who Legal – един от водещите световни справочници за адвокати, обслужващи различни сектори на бизнеса, обяви класацията си в областта на данните за 2021 г. и с радост споделяме, че 4 от общо 6 класирани адвокати за България са от екипа на DPC. виж повече

02ДЕК

Шеста директива срещу прането на пари – още по-тежки наказания при получаване на пари с непроверен произход

Настоящата 2020 г. отминава под знака на пандемията, но и на продължаващата истерия около задълженията по прилагането на мерките срещу изпиране на пари. Задължените субекти едва си поеха дъх след поредната вълна от изисквания за привеждане на вътрешните им документи и процеси в съответствие със закона през август и септември 2020 г. Сега на дневен ред отново възниква транспонирането на Шестата директива, която предвижда изключително сериозни санкции при нарушения на законодателството срещу изпирането на пари. виж повече

18НОЕ

Конституционният съд на България възприе аргументите на проф. д-р Георги Димитров в полза на отмяната на съхранението на трафични данни

Конституционният съд възприе напълно аргументите, представени от проф. д-р Георги Димитров, и с решение от 17.11.2020 г. обяви за противоконституционни измененията на Закона за електронните съобщения, гласувани през март тази година. виж повече

11НОЕ

Адв. Цветелина Георгиева говори за държавната намеса в производството по несъстоятелност в Месеца на комисиите на AIJA

Цветелина Георгиева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“, взе участие в уебинар на тема държавна намеса спрямо неплатежоспособни дружества, проведен на 10 ноември 2020 г. - Денят на комисията по несъстоятелност от Месеца на комисиите на AIJA. виж повече

28ОКТ

Адв. Пенчо Станчев: Цената може да не е най-важното при избора на доставчик на електроенергия

Пенчо Станчев, старши адвокат и съръководител на отдела по енергийно право на Димитров, Петров и Ко. взе участие в онлайн дискусия на тема „Предимства и недостатъци на свободния енергиен пазар“, която се проведе на 26.10.2020 г. виж повече

«12345»