20 years together

Публикации

Публикации

Комисията за защита на конкуренцията счита, че предложенията за изменение на Закона за радиото и телевизията биха ограничили конкуренцията

Изтегли:iris-2020-10-en.pdf (PDF, 2.15 mb)

Автор:Никола Стойчев

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:IRIS 2020-10

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В първата си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, в който беше поканен да публикува регулярно, адв. Никола Стойчев, със съдействието на Кристиян Иванов, резюмира решението на Комисията за защита на конкуренцията, гласящо че въвеждането на квоти за българската музика чрез изменение в Закона за радиото и телевизията, ще доведе до ограничаване на  конкуренцията в сектора.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

ДОПУСТИМО ЛИ Е ТЕСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА COVID-19 ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Изтегли:krusteva-d-zahariev-m-are-employers-allowed-to-test-their-employees-for-covid-19.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автори:Десислава Кръстева, д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.tita.bg

Тревожното и все по-динамично увеличение на броя заболели от COVID-19 през последните няколко седмици поставя с все по-голяма острота темата за това какви мерки могат да се предприемат, за да се ограничи разпространението на заразата на работното място. Може ли да се организира тестване на служителите за COVID-19? Може ли това да бъде въведено като задължително изискване от работодателя? Може ли да се съобщава на колектива, ако се установи случай на болен служител? Може ли работодателите да издирват контактни лица сред трудовия колектив? Подобни мерки влизат ли в противоречие с правилата за защита на личните данни или с други изисквания? Настоящият анализ се опитва да даде някои полезни насоки във връзка с тези въпроси.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ КАТО СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изтегли:zahariev-m-principles-of-personal-data-processing-nature-and-significance-as-a-standard-for-personal-data-protection-01-11-2020.pdf (PDF, 6.23 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК - ХVIII национална научна конференция с международно участие София, 1 – 2 ноември 2020 г.

Резюме: Настоящият анализ има за цел да изясни същността на принципите на обработване на лични данни (Принципите). За постигане на дефинираната цел са изпълнени следните задачи: (1) анализирани са появата и еволюцията на Принципите в исторически план; (2) изяснени са тяхното съдържание и практическо значение; (3) направено е разграничение между Принципите и понятието за правен принцип; (4) направен е сравнителноправен анализ със законодателствата на други държави, като Закона за поверителност на потребителите в Калифорния. В резултат на проведеното изследване се обосновава тезата, че Принципите имат характер на правни норми с общо значение и са се утвърдили като своеобразен стандарт за защита на личните данни.

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-vidovete-elektronni-podpisi-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 541.35 kb)

Автори:д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020, кн.11, стр. 34

Пандемията от COVID-19 съществено ускори дигитализацията във всички сфери на обществения живот. Много компании се наложи почти без никаква подготовка да преминат към дистанционна форма на работа, да ограничат физическите си срещи с настоящи и потенциални контрагенти и изцяло или частично да преминат към електронен документооборот. С голяма острота се поставиха въпросите как може да се подписва дистанционно, така че да не се блокират различните бизнес процеси в организациите и в същото време да се постигне определено ниво на правна сигурност, което да гарантира правата и интересите на подписващите дистанционно. И макар правната рамка на електронния документ и електронния подпис да не е нова, а да действа в България и ЕС от години, тя се оказа недостатъчно позната и ясна за голяма част от компаниите. Това е основният мотив за настоящия анализ, който има за цел да изследва различните възможности за електронно подписване на документи в рамките на обичайната дейност на частноправните субекти.

 

В опит за противодействие на втората вълна от случаи на COVID в цяла Европа: ограничения и нови мерки за подпомагане на компании и служители

Автор:Росица Василева

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:https://www.meritas.org/

Европа се изправя пред надигащата се втора Covid вълна с редица нови ограничения и блокади. Росица Василева и колегите й от европейската група по трудово право на Meritas правят полезен обзор на тези ограничения, както и на съответните мерки за подпомагане, обхващащ 14 страни.  

*Публикацията е на английски език.

Прилагане на GDPR - България

Автори:д-р Мартин Захариев, Радослава Макшутова

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Lexxion

Издание:European Data Protection Law Review 3/2020

Почти две години и половина след влизането в сила на GDPR много неща са се променили. Най-важното е, че осведомеността по всякакви въпроси, свързани със защитата на данни, се е увеличила драстично както сред компаниите, така и сред гражданите. Вижте какво се случи през този период в България (основните законодателни промени и най-интересните случаи от практиката) в последния доклад на нашите експери д-р Мартин Захариев и Радослава Макшутова.

Правна същност на домейн имената

Изтегли:zahariev-m-krasteva-d-pravna-sashtnost-na-domein-imenata.pdf (PDF, 3.68 mb)

Автори:Десислава Кръстева, д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ и интелектуална собственост

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство

Изтегли:enchancing-the-right-to-be-present-lex-locals-2020.pdf (PDF, 838.55 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Радослава Макшутова

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Lex Localis

Издание:Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес

Книгата „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, съставена в рамките на проект PRESENT, се занимава с пряката нужда от обучение и вникване в промените, които ще бъдат включени в законодателството на държавите-членки на ЕС с цел транспониране на Директива (ЕС) 2016/343. PRESENT обединява партньори от 6 страни (България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия) с разнообразна насоченост и богат опит. Публикациите, включени в книгата засягат множество теми, свързани с правото на лицата да присъстват в наказателния процес, както и с презумпцията за невиновност в различните държави членки. Проф. д-р Георги Димитров, който е и редактор на книгата, и Радослава Макшутова бяха част от българския екип, който допринесе към монографията със статията "Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство".

*Публикацията е на английски език.

Мисията (не)възможна: там където GDPR и търговският арбитраж се пресичат

Изтегли:martin-zahariev-austrian-yearbook-on-international-arbitration-2020.pdf (PDF, 7.09 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2020

Програми за държаво подпомагане срещу последствията на пандемията от COVID-19 за бизнеса

Изтегли:stateaideurope.pdf (PDF, 1.81 mb)

Автор:Зоя Тодорова

Публикувано в:www.ibanet.org

Издание:IBA Closely Held and Growing Business Enterprises Committee

Този Обзор по страни на програмите за подпомагане в избрани европейски държави е изготвен от Комитета за малки и развиващи се предприятия на IBA с подкрепата на Европейския регионален форум на IBA и цели да даде възможност на адвокатите по цял свят да обслужват по-добре международните си клиенти, а също и на международните компании да разберат спецификите на националните и регионални програми, достъпни в юрисдикциите, в които осъществяват своята дейност.

*Публикацията е на английски език.

Пандемията от Covid-19: Реакциите на органите по конкуренция на пандмията от Covid-19 – публикация на IBA

Изтегли:antitrust-may-2020-covid19-matrix.pdf (PDF, 3.41 mb)

Автори:Зоя Тодорова, Росица Василева

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:https://www.ibanet.org/COVID-19/Home.aspx

Зоя Тодорова, съдружник и Росица Василева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) взеха участие в мащабно проучване, проведено от Антитръстовия комитет на Международната асоциация на адвокатите (IBA). Проучването, обхващащо 44 юрисдикции от цял свят, има за цел да изследва начините, по които внезапната промяна в световната реалност се отразява на антитръстовия свят, като събере в един документ компилация от реакциите на конкурентните органи на пандемията от Covid-19.

*Публикацията е на английски език.

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

Изтегли:on-the-admissibility-of-certain-data-processing-operations-of-the-employers-during-covid-19-pandemic.pdf (PDF, 1.45 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В условията на извънредно положение, установено заради пандемията от COVID-19, работодателите са изправени пред много предизвикателства – от стремежа да запазят заетостта и да минимизират загубите до спазване на установените противоепидемични мерки и опазване на живота и здравето на служителите си. И макар въпросите за защита на личните данни да остават сякаш на по-заден план, същите имат своето важно практическо значение и в условията на пандемия. Д-р Мартин Захариев изследва няколко операции по обработване, свързани с противодействие на разпространението на COVID-19 на работното място, и тяхната допустимост от гледна точка на GDPR и българското законодателство.

Интелектуалната собственост по света - права и средства за защита, Глава за България

Автор:Биляна Ангелова

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Thomson Reuters

Издание:World Intellectual Property Rights and Remedies, Release 2019-6

Шестото издание на тази полезна книга за професионалисти в областта на интелектуалната собственост, публикувана през декември 2019 г., включва актуализирана глава за България, подготвена от водещия експерт на DPC Биляна Ангелова. Изданието съдържа полезна информация за патенти и полезни модели, авторско право и търговски марки, промишлен дизайн, географски означения, имена на домейни и търговски тайни, като описва особеностите на българското законодателство.

Изданието е реализирано в сътрудничество с Центъра за международни правни изследвания и е на английски език.

Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право. Прихващането в светлината на отказа от бъдещо право

Изтегли:m-baykushev-a-georgiev-epi-august-2019-the-myth-of-the-general-invalidity-of-the-waiver-of-future-right-set-off-in-light-with-the-waiver-of-future-rights.pdf (PDF, 8.48 mb)

Автори:Методи Байкушев, Александър Георгиев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019, кн.8, кн.9

В българската правна теория и съдебна практика се приема, че отказът от бъдещи права е недействителен. Методи Байкушев и Александър Георгиев критично и аргументирано развенчават този мит като в тази светлина изследват някои материалноправни и процесуалноправни  проблеми на института на прихващането.

Картите "Мултиспорт" и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-article-re-multisport-and-data-protection-tita-taxes-issue-122-2019.pdf (PDF, 2.35 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Камери дебнат отвсякъде

Изтегли:ikonomist-article-re-surveillance-cameras-emil-petrov-martin-zahariev-12-2019.pdf (PDF, 2.17 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:бр.48

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

 

Арбитрируемост на спорове по договори за строителство, сключени с публични органи: Българската гледна точка

Изтегли:m-zahariev-m-baykushev-construction-arbitration-in-cee-2020-ch-06.pdf (PDF, 344.23 kb)

Автори:Методи Байкушев, д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Wolters Kluwer, Construction Arbitration in Central and Eastern Europe

*Тази публикация е на английски език

Аспекти на защита на данните посредством изкуствен интелект в търговския арбитраж

Изтегли:martin-zahariev-data-protection-aspects-of-artificial-intelligence-in-commercial-arbitration-contemporary-strategies-and-innovations-in-the-knowledge-management-ed-4-2018.pdf (PDF, 2.58 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието, 4/2018

*Тази публикация е на английски език

Дигиталният данък на кръстопът между икономиката и политиката

Изтегли:desislava-krusteva-cio-magazine-digital-taxation-11-2019.pdf (PDF, 3.20 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CIO magazin

Издание:#11

Автор: Мария Динкова

Коментар: Десислава Кръстева

Световен пътеводител за защита на личните данни, Азиатско-тихоокеански регион, Европа и САЩ, Второ издание

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas®

DPC е автор на раздела за България във второто издание на „Световен пътеводител за защита на личните данни”, съставено от адвокатски кантори на Meritas от цял свят. Десислава Кръстева, съдружник и ръководител на отдела по ИТ право и защита на личните данни в DPC, акцентира върху последните промени в правната рамка на България на страница 74-75.

*Публикацията е на английски език.

Коментар на адв. Христо Нихризов за телеком пазара

Изтегли:hristo-nihrizov-iconomist-magazine-ed-45-15-21-nov-2019.pdf (PDF, 591.96 kb)

Автор:Христо Нихризов

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:сп. Икономист

Издание:45

Цесията и защита на личните данни

Изтегли:martin-zahariev-debt-assignment-cession-and-data-protection-tita-taxes-magazine-13-11-2019.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:е-сп. "Данъци ТИТА"

Издание:брой 121/2019

Държавата трябва да работи за създаване на знания у гражданите как да общуват с нея онлайн

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:Правен свят

КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 42/2019

Зоя Тодорова коментира решението на Комисията за защита на конкуренцията да извърши задълбочено проучване на предложеното придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от Еврохолд в контекста на насоките и практиките на ЕС по отношение на нехоризонталните сливания

ЗА РОЛИТЕ „АДМИНИСТРАТОР“ И „ОБРАБОТВАЩ“ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изтегли:m-zahariev-on-the-roles-of-a-controller-and-a-processor-in-personal-data-processing-buditeli-2019.pdf (PDF, 2.16 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, 01.11.2019

BG/EN

Регламентът на ЕС относно защитата на личните данни продължава да озадачава адвокатите по арбитражни дела

Изтегли:law360-eus-data-privacy-reg-has-arbitration-attys-confused-caroline-simson-martin-zahariev.pdf (PDF, 289.30 kb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Law360, NY, USA

Издание:www.law360.com

Автор: Каролин Симсън

Коментар: Мартин Захариев

*Публикацията е на английски език

Докато машините не са станали по-умни

Изтегли:economist-magazine-ed-35-before-the-machines-became-smarter-6-12-09-2019.pdf (PDF, 2.18 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 35

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

GDPR Проблеми в търговския арбитраж и как да ги смекчим

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Kluwer Arbitration Blog

*Публикацията е на английски език

Прилагане на правилата и решенията за държавна помощ от националните съдилища. Доклад за България

Изтегли:bulgaria-study-on-the-enforcement-of-state-aide-rules-and-decisions-of-national-courts-spark-dpc.pdf (PDF, 379.83 kb)

Тема:Конкурентно право

Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:LAP LAMBERT Academic Publishing

*Книгата е на английски език.

Подборът на нов персонал и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-recruitment-and-personal-data-protection-trud-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 6.39 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Labour and Law Digest, 2019, b.7

Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК

Изтегли:b-milcheva-fidic-claims-and-dispute-resolution-sobstvenost-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 2.30 mb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.7

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ ФОРМИ НА ФИДИК

Изтегли:boyana-milcheva-epi-2019-2.pdf (PDF, 216.02 kb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.2

Правни и практически предизвикателства пред е-търговията, свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им

Изтегли:ordinance-no-h-18.pdf (PDF, 2.34 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:бр. 118

"Нация за хакване"

Изтегли:iconomist-article-re-nra-leakage-emil-petrov-martin-zahariev.pdf (PDF, 5.05 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:бр. 29

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

 

Bulgarian Chapter - The Legal 500: Data Protection & Cyber Security Country Comparative Guide

Изтегли:bulgarian-chapter-data-protection.pdf (PDF, 189.58 kb)

Автори:Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:The In-House Lawyer

*Публикацията е на английски език.

Meritas - Employment, Benefits & Immigration Law Group Brochure

Изтегли:meritas-brochure-bulgaria.pdf (PDF, 2.50 mb)

Тема:Трудово и осигурително право

Издание:Meritas

*Информацията в брошурата е на английски език.
 

Коментар на Десислава Кръстева за регулациите спрямо фискалните устройства и личните данни в Наредба №Н-18

Изтегли:cio-ed-4-04-2019.pdf (PDF, 3.48 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "CIO", бр. 4, април 2019

Автор: Мария Динкова

Коментар: Десислава Кръстева

 

За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни

Изтегли:about-the-legitimate-interest-as-a-legal-ground-for-personal-data-processing-commercial-and-contractual-law-magazine-april-2019.pdf (PDF, 5.95 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Търговски и облигационно право", бр.2, м. април 2019, изд. "Труд и право", София, 2019

Някои особености при обработването на лични данни от публичните органи

Изтегли:za-bukvite-european-citizens-and-intellectual-property-2018.pdf (PDF, 8.77 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:Сборник "За Буквите"

Статията е публикувана в сборник "За Буквите", "Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение"

Подготовка за излитане. Процедурата за концесия на летище София привлече силни кандидати, но изборът не трябва да е свързан само с цената

Тема:Обществени поръчки

Публикувано в:Сп. Икономист

Издание:бр.16

Автор: Емил Петров

Коментар и експертен анализ: Христо Нихризов

Капан за интернет

Изтегли:economist-magazine-14th-ed-5-11-04-2019.pdf (PDF, 4.26 mb)

Тема:ICT Law & IPR Law

Публикувано в:сп. Икономист

Издание:14-то издание

Автор: Емил Петров

Коментар и експертен анализ: Мартин Захариев

Промените в Закона за защита на личните данни след GDPR – ключови аспекти

Изтегли:martin-zahariev-amendments-in-bulgarian-personal-data-protecion-legislation-key-changes.pdf (PDF, 3.05 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:tita.bg

Издание:127

Защита на личните данни в България. Общ преглед

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:Thomson Reuters | Data Privacy Advisor

Издание:Thomson Reuters

Мониторинг на служителите на работното място

Автори:Десислава Кръстева, д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas

Издание:European & Middle East Guide

* Публикацията е на английски език.

Противопоставимост на договори за наем и аренда при публична продан на недвижими имоти

Изтегли:enforceability-of-rental-and-lease-contracts-in-public-sale-of-real-estates.pdf (PDF, 226.26 kb)

Автор:Пенчо Станчев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 11, стр. 37

Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини

Изтегли:ordinance-n-18-e-shop-martin-zahariev-07-12-2018.pdf (PDF, 3.44 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Регистрация и защита на авторски права, патенти и търговски марки в България

Автор:Биляна Ангелова

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Thomson Reuters Westlaw

Издание:World Intellectual Property Rights and Remedies, Release 2018-3

Публикацията е осъществена в сътрудничество с Центъра за международни правни изследвания (Center for International Legal Studies), чиято основна цел е да популяризира и разпространява правни знания сред международната правна общност. Голяма част от инициативите на тази организация с нестопанска цел са насочени към младите юристи.

Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна

Изтегли:m-baykushev-m-zahariev-the-revocation-of-contradiction-with-public-order-as-ground-for-setting-arbitral-awards-aside-is-unconstitutional-july-2016.pdf (PDF, 5.28 mb)

Автори:Методи Байкушев, д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:„Търговско и облигационно право“, брой 6/2018, „Труд и право“

Издание:„Търговско и облигационно право“, брой 6/2018, „Труд и право“

Задължение за назначаване на ДЗЛД и уведомление за него в КЗЛД

Изтегли:martin-zahariev-gdpr-01-06-2018.pdf (PDF, 1.09 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

«12345»

Абониране за бюлетинClose